Projekti 2022/2023

    
 
                                                                                                                                
Naziv projekta: Povečanje kapacitet za predelavo lesa v podjetju ŽAGA TIPLES
 
Vrednost projekta: 1.327.675,75€
 
Sofinanciran znesek iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 663.837,87€
 
Začetek projekta: 6.5.2022
Zaključek projekta: 31.12.2023
KAZALNIK: DVIG DODANE VREDNOSTI NA ZAPOSLENEGA ZA LETO 2025 37.375,00€
 

NAMEN:
Z investicijo pospešit prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, iz naravnega obnovljivega materiala z negativnimi ogljičnimi odtisi.
CILJ:
Povečanje kapacitet za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehniko ki bo prispevala k povečanju samooskrbe.